Kategorie
O wyrokach sądowych Odszkodowania Omówienia spraw Prawo w praktyce Wypadki drogowe

Zadośćuczynienie – zeznania powoda są kluczowe

Wysokie zadośćuczynienie mimo niskiego uszczerbku na zdrowiu – można? MOŻNA!

Przez ostatnie 4 lata miałem możliwość reprezentowania poszkodowanego, któremu ostatecznie w grudniu 2018 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku prawomocnie przyznał kwotę łączną 50 tys. zł
(w tym kwota 15 tys. zł została wypłacona przez ubezpieczyciela przedsądowo) za wypadek komunikacyjny z grudnia 2013 r.

W trakcie procesu biegli z instytutu naukowego ustalili klientowi jedynie 10% uszczerbku na zdrowiu psychicznym i 0% uszczerbku na zdrowiu fizycznym.

Mimo tego, opierając się na obszernych zeznaniach powoda, Sądy uznały kwotę 50 tys. zł za odpowiednią do jego krzywdy. Ponadto powód otrzymał ponad 13 tys. zł zwrotu utraconych zarobków.

Ta sprawa pozostawi mi pozytywną refleksję o wartości dokonania swobodnej oceny dowodów przez Sąd i mocy dobrze przygotowanych zeznań, eksponujących istotne fakty konkretnego przypadku. Czasem na przekór biegłym.

Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 11 grudnia 2018 r. Sygn. akt III Ca 610/18.

Kategorie
Odszkodowania Omówienia spraw Prawo w praktyce Wypadki drogowe

Zadośćuczynienie a narkotyki

Wróciłem ostatnio do sprawy, którą prowadziłem w 2016 i 2017 roku.

Reprezentowałem w niej poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym. Klient doznał w nim poważnego, trwałego uszczerbku na zdrowiu (m. in. czasowy stan śpiączki farmakologicznej, uraz wielomiejscowy, uraz czaszkowo-mózgowy, złamania), i z tego powodu sprawczyni wypadku została pociągnięta do odpowiedzialności karnej.

Problemem był fakt, że poszkodowany w chwili wypadku znajdował się pod wpływem amfetaminy. Na etapie likwidacji szkody udało się uzyskać dla klienta częściowo satysfakcjonującą kwotę 100.000,00 zł zadośćuczynienia oraz zwrot części kosztów opieki i leczenia, jednak w mojej ocenie suma była zaniżona.

W tej sytuacji zdecydowałem się na wystąpienie do sądu, mając w zanadrzu argumentację na wypadek podniesienia zarzutów dotyczących prowadzenia pod wpływem amfetaminy. Ostatecznie sprawa zakończyła się ugodą, wskutek której klient uzyskał łącznie 170.000,00 zł zadośćuczynienia i odszkodowania. Moim zdaniem słusznie.

Sąd Okręgowy w Gdańsku, sygn. akt XV C 909/16.