Kategorie
Odszkodowania Odszkodowania od władzy Wypadki drogowe

Niebezpieczne przejścia dla pieszych

W ostatnich miesiącach – szczególnie w Wielkopolsce – miało miejsce kilka poważnych wypadków z udziałem pieszych. Potrącenia miały miejsce również na przejściach dla pieszych oraz w pobliżu przystanków komunikacji miejskiej.

Jak wynika z danych prokuratur, w sprawach tych zostały skierowane już akty oskarżenia do Sądów. Kierujący pojazdami zostali oskarżeni o nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, powodujące wypadek drogowy w ten sposób, że kierując pojazdem nie zatrzymali się celem ustąpienia pierwszeństwa pieszym i potrącili przechodzących na przejściu dla pieszych, w wyniku czego nastąpiła śmierć pieszych (przestępstwa z art. 177 § 2 kk).

Kwestią linii obrony – ale także administratora drogi na przyszłość – pozostaje stan oznaczenia przejść dla pieszych i poprawa widoczności osób z nich korzystających, szczególnie na przejściach nieoznakowanych.

Kategorie
Odszkodowania Prawo w praktyce Szkody medyczne

Trendy w odszkodowaniach medycznych

Ciekawa analiza aktualnych trendów w sprawach błędów medycznych:

👉Zadośćuczynienia i odszkodowania dla poszkodowanych pacjentów rosną, a szpitale popadają w zadłużenie;

👉sumy gwarancyjne nie „nadążają” za orzecznictwem, zwłaszcza gdy proces trwa kilka lat i odsetki rosną;

👉szpitale i ubezpieczyciele częściowo dążą do ugodowego rozwiązania, a częściowo – pozywają regresem lekarzy.

Czytaj więcej na: https://www.prawo.pl/zdrowie/szpital-sam-musi-znalezc-pieniadze-na-odszkodowanie-dla-pacjenta,498093.html?_ga=2.188042344.1708990501.1582538500-1198927909.1563461205

Kategorie
O wyrokach sądowych Odszkodowania Wypadki drogowe

Odpowiedzialność za zderzenie mini-autek

W sprawie prowadzonej w Bydgoszczy sądy orzekły, że przedsiębiorca z branży rozrywkowej, organizujący wydarzenia z udziałem elektrycznych mini-aut dla dzieci, odpowiada jak posiadacz pełnowymiarowego samochodu (art. 436 par. 1 k.c.)

W sprawie poszkodowana była gmina, a zdarzeniem wywołującym szkodę zniszczenie parkietu hali sportowej płynem akumulatorowym jednego z pojazdów.

Można jednak na tę sprawę spojrzeć inaczej i dojść do innych wniosków:

  • dla uznania, czy urządzenie jest mechanicznym środkiem komunikacji nie ma znaczenia ani to, czy potencjalnie może ono poruszać się po drodze, ani jego wartość;
  • zastosowana przez Sąd odwoławczy szeroka interpretacja pojęcia „komunikacja” nie jest do końca właściwa w kwalifikacji prawnej danego urządzenia, gdyż motywem zakwalifikowania danego pojazdu jest jego zasadnicza funkcjonalność jako środka transportu;
  • funkcjonalnie natomiast przeznaczeniem mini-pojazdów elektrycznych nie jest transport, lecz rozrywka;
  • wymienione w orzeczeniu przykładowo inne pojazdy elektryczne (wózki inwalidzkie, UTO – takie jak np. segway) są oczywiście mechanicznymi środkami komunikacji, ale ich przeznaczeniem jest transport osób;  natomiast pojazdy określone przez Sąd okręgowy w uproszczeniu jako „wózki golfowe” to w rzeczywistości elektryczne pojazdy powszechnie używane w ruchu drogowym jako pojazdy wolnobieżne (art. 2 pkt 34 Prawa o ruchu drogowym), a ich prowadzenie wymaga stosownych uprawnień;
  • dziecięce mini-auta elektryczne nie mają powyższych cech;
  • niewystarczające znaczenie przyznane zostało argumentowi, że ze względu na cel tzw. „zasady ryzyka” nie wszystkie urządzenia napędzane silnikiem są mechanicznymi środkami komunikacji – dotyczy to nie tylko wymienionych w wyroku dźwigów, ale także takich urządzeń jak kombajny (mimo, że poruszają się one po drogach), czy na przykład drony (mimo, że mając napęd elektryczny przemieszczają się z miejsca na miejsce).

Ponadto sądy nie rozważyły możliwości ponoszenia odpowiedzialności przez kierującego autkiem (lub jego opiekunów).

Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia z 6 września 2019 r., sygn. akt VIII Ga 94/19.

Czytaj więcej na Prawo.pl: https://www.prawo.pl/prawo/mini-autko-kiedy-za-szkode-odpowiada-kierujacy,498267.html

Kategorie
Finanse domowe Get Back

Pierwsza wygrana z GetBack

👉Dobra wiadomość dla poszkodowanych przez GetBack

👉Sąd Okręgowy w Poznaniu jako pierwszy przyznał rację powódce w sporze z bankiem.

👉Efekt: nieważność umowy i ok. 100 tys. zł . zwrotu.

Więcej tutaj: https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/afera-getback-wyrok-sadu-w-poznaniu/l72tm5v

Kategorie
Finanse domowe Spory umowne Windykacja firmowa

Koronawirus a problemy prawne

Koronawirus to problem przede wszystkim życia i zdrowia, ale już kwarantanna rodzi szereg problemów prawnych i procesowych.

Przykładowe kwestie:

👉 problemy w dotrzymaniu różnego rodzaju umów (zarówno konsumenckich, jak i między przedsiębiorcami). Remedium może być powołanie się na klauzulę tzw. „nadzwyczajnej zmiany stosunków” i uzyskać w sądzie nawet rozwiązanie umowy (art. 357 prim kodeksu cywilnego);

👉strona lub uczestnik w procesie cywilnym może doprowadzić do odroczenia rozprawy z powodu nadzwyczajnego wydarzenia (art. 214 kodeksu postępowania cywilnego);

👉jeśli termin na wykonanie czynności procesowej jest terminem sądowym – można wnosić o jego przedłużenie (art. 166 k.p.c.), a jeśli termin (nie tylko sądowy) upłynął bez winy strony, można wnosić o jego przywrócenie (art. 168 k.p.c.);

👉w procesie karnym możliwość odroczenia rozprawy przewiduje kodeks postępowania karnego w art. 117 par. 2 k.p.k.

Więcej w artykule: https://www.prawo.pl/biznes/pandemia-koronawirusa-a-umowy-komentarz-adw-michala-burtowego,498727.html

Kategorie
O wyrokach sądowych Odszkodowania Prawo w praktyce

Zapłata dla ofiary księdza: precedens

👉Zapadł ostatnio ważny – używa się nawet pojęcia „precedensowy” – wyrok, w którym Sąd Najwyższy zaaprobował wyroki sądów powszechnych (SO w Poznaniu i SA w Poznaniu);

👉Sądy te uznały odpowiedzialność zgromadzenia zakonnego za czyny niedozwolone (w tym gwałty i pozbawienie wolności), których dopuścił się jeden z jego członków.

👉To kolejna z korzystnych dla pokrzywdzonych interpretacji art. 430 k.c., która sankcjonuje odpowiedzialność osób prawnych w związku z deliktem osoby fizycznej.

👉W tej sprawie chodzi o odpowiedzialność zakonu za nadużycie ze strony księdza zakonnego.

👉Precedensowa jest również wysokość zadośćuczynienia dla ofiary duchownego – to kwota 1 mln zł.

👉Wcześniej podobny wyrok zapadły w Gdańsku, gdzie ofiara molestowania otrzymała od kurii zadośćuczynienie za krzywdę w wysokości 400 tys. zł.

👉obecnie w Gdańsku toczy się kolejna sprawa tego typu, o zapłatę kwoty 500 tys. zł zadośćuczynienia dla pokrzywdzonej przez innego gdańskiego duchownego.

👉 wyrok SN z dnia 30 marca 2020 r., II CSK 124/19.

Kategorie
Odszkodowania od władzy Szkody medyczne

COVID-19 a szkody medyczne

Ostatnio wiele się o tym pisze – ale wciąż warto przypominać, że szczególne okoliczności związane z COVID-19 mogą wpływać na krąg podmiotów odpowiedzialnych za szkodę medyczną, w stosunku do stanu sprzed epidemii.

Mogą do nich należeć:

  • Skarb Państwa, który może odpowiadać na zasadzie winy lub na zasadach słuszności;
  • placówka medyczna oraz jej ubezpieczyciel;
  • lekarz (np. w razie spełnienia się warunków odpowiedzialności karnej).

Kategorie
Finanse domowe Finanse w sprawach rodzinnych

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne to nie tylko więzi finansowe – to przede wszystkim relacje osobiste. Z tego powodu skuteczna pomoc to wyzwanie podwójne: prawne i psychologiczne.

Bez różnicy, czy chodzi o rozwód, separację, przysposobienie czy ustalenie ojcostwa – prawidłowe rozumienie zawiłości prawnych wymaga głębokiej wiedzy prawniczej.

Natomiast odpowiednie podejście, empatia i cierpliwość, są obok stanowczości i wiedzy niezbędne, aby w tego typu trudnych sprawach być dla strony prawdziwym wsparciem. Tym bardziej, że często chodzi w nich o dobro dziecka.

Dlatego też jeśli masz problem rodzinny, polecamy blog: http://lexfamilia.com.pl.

Prowadzi go dr Joanna Zajączkowska-Burtowy: adwokat w Poznaniu i mediator sądowy, specjalistka prawa rodzinnego, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Handlowego i Ubezpieczeniowego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kategorie
COVID-19 Finanse domowe Odszkodowania Prawo w praktyce Windykacja firmowa

Co tu znajdziesz?

Ideą bloga jest publikowanie eksperckiej wiedzy prawniczej, której wspólnym mianownikiem jest odzyskiwanie należnych świadczeń.

Najwyższy poziom – praktyczne rozwiązania – omówienia spraw