Kategorie
Odszkodowania Szkody medyczne

Sąd nie może bezkrytycznie podeprzeć się złą opinią biegłych

Tak wynika z praktyki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który powołuje się na prawa człowieka staje niejednokrotnie po stronie ofiar.

Jeśli w sprawie – na przykład błędu medycznego – biegli wydadzą opinię niejasną, niepełną, sprzeczną lub nienależycie uzasadnioną, a sąd nie wysłucha należycie zarzutów i powództwo oddali, to można szukać sprawiedliwości w Strasburgu.

Podstawą mogą być przepisy odnoszące się do sfery prawa materialnego i podstawowych wolności, jak np. art. 2 EKPC (prawo do życia) lub art. 8 EKPC (prawo do ochrony i poszanowania więzi rodzinnych).

Można także art. 6 EKPC (prawo do rzetelnego procesu) lub art. 13 EKPC (prawo do skutecznego środka odwoławczego).

Należy pamiętać, że przepisy EKPC mogą zostać uznane za złamane przez władze publiczne (w tym sądy krajowe) nie tylko w razie zachowania sprzecznego z nimi wprost, ale również jeśli z kontekstu będzie wynikać, że instytucje te jedynie pozornie były przestrzegane.

W razie uznania przez ETPC Trybunał złamania praw człowieka, może zostać zasądzone zadośćuczynienie.

Kategorie
Odszkodowania Prawo w praktyce Szkody medyczne

Trendy w odszkodowaniach medycznych

Ciekawa analiza aktualnych trendów w sprawach błędów medycznych:

👉Zadośćuczynienia i odszkodowania dla poszkodowanych pacjentów rosną, a szpitale popadają w zadłużenie;

👉sumy gwarancyjne nie „nadążają” za orzecznictwem, zwłaszcza gdy proces trwa kilka lat i odsetki rosną;

👉szpitale i ubezpieczyciele częściowo dążą do ugodowego rozwiązania, a częściowo – pozywają regresem lekarzy.

Czytaj więcej na: https://www.prawo.pl/zdrowie/szpital-sam-musi-znalezc-pieniadze-na-odszkodowanie-dla-pacjenta,498093.html?_ga=2.188042344.1708990501.1582538500-1198927909.1563461205