Ostatnio wiele się o tym pisze – ale wciąż warto przypominać, że szczególne okoliczności związane z COVID-19 mogą wpływać na krąg podmiotów odpowiedzialnych za szkodę medyczną, w stosunku do stanu sprzed epidemii.

Mogą do nich należeć:

  • Skarb Państwa, który może odpowiadać na zasadzie winy lub na zasadach słuszności;
  • placówka medyczna oraz jej ubezpieczyciel;
  • lekarz (np. w razie spełnienia się warunków odpowiedzialności karnej).