Informacja prawna

Właścicielem bądź dysponentem materiałów na portalu odzyskaj.info.pl jest Adwokat Michał Burtowy, prowadzący kancelarię z siedzibą w Poznaniu (60-529) przy ulicy Dąbrowskiego 77 A.

Kancelaria stara się umieszczać tu materiały i rozważania, których tematem są interesujące aspekty praktyczne w wybranych obszarach prawa, – nie jest jednak w stanie zagwarantować skuteczności czy przydatności jakiejkolwiek informacji prawnej zawartej w materiałach tu umieszczonych w żadnej indywidualnej sprawie, gdyż wymaga to zawsze zapoznania się z jej dokumentacją.

Na podstawie publikowanych treści autorzy wpisów na portalu odzyskaj.info.pl nie zobowiązują się też do żadnego konkretnego zachowania względem osób trzecich. Dlatego wszelkie materiały na niniejszej witrynie internetowej zamieszczone są jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie.

Kancelaria nie ponosi więc odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej witryny. Adwokat Michał Burtowy rekomenduje, aby odwiedzający portal odzyskaj.info.pl zasięgnęli indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków. Dlatego też na blogu umieszczone są dane Kancelarii i formularz kontaktowy.

Jeżeli nie stwierdzono inaczej, wszystkie materiały zawarte w witrynach (teksty, obrazy, grafiki, jak i inne elementy twórcze) są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych. Należą do kancelarii lub są przez nią licencjonowane.

 

Ochrona danych osobowych (RODO)

Adwokat Michał Burtowy, prowadzący kancelarię z siedzibą w Poznaniu (60-529) przy ulicy Dąbrowskiego 77 A jest administratorem danych osobowych osób odwiedzających stronę, w tym osób komentujących oraz korzystających z formularza kontaktowego. W razie jakichkolwiek spraw związanych z przetwarzanymi danymi można się skontaktować pod adresem: michal@burtowy.pl

Podanie danych jest dobrowolne, a osobie, której dane dotyczą zawsze przysługuje m. in. prawo dostępu do nich, sprostowania danych, żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) jeżeli nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, a także do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • na potrzeby plików cookies:
  • w celu ułatwienia wyświetlania bloga
  • w celach marketingowych (sprawdzenia sposobu korzystania z bloga oraz zbierania statystyk odwiedzin),
 • poprzez materiały osadzone z zewnętrznych serwisów np. Youtube, Facebooka czy wtyczki związane z social mediami,
 • podanie imienia i adresu e-mail wymagane jest aby móc dodać komentarz na blogu
  • (dodatkowo w systemie automatycznie zapisuje się adres IP – dane zapisane są w bazie WordPress)
 • w celu realizacji zgłoszenia zapisania się do newslettera, aby otrzymywać informacje o nowych artykułach na blogu
  • (imię i adres e-mail, kliknięcie w link aktywacyjny).

Powierzone dane są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieuprawnione (m. in. poprzez certyfikat SSL gwarantujący zaszyfrowanie danych). Ponadto nie podejmujemy decyzji wobec osób, których dane dotyczą, w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, jak również nie udostępniamy danych osobowych nieuprawnionym podmiotom trzecim.

Osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kancelaria przechowuje dane przez czas uzasadniony realizacją celów przetwarzania lub przez okres wynikający z przepisów prawa.

W sprawach nieuregulowanych powyżej zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).