Our Mission

Pomoc prawna

Specjalizacje kancelarii obejmują:

  • prawo rodzinne: rozwody | alimenty | władza rodzicielska | kontakty z dziećmi sprawy opiekuńcze | sprawy adopcyjne | prawo rodzinne z elementem międzynarodowym
  • mediacje: rodzinne | gospodarcze | odszkodowawcze | karne
  • odszkodowania i ubezpieczenia: odszkodowania za błędy medyczne | wypadki drogowe | śmierć osoby bliskiej | rolnicze
  • prawo karne: sprawy karne gospodarcze | prawo ruchu drogowego | prawo karne medyczne i lekarskie | obrona oskarżonych | pomoc pokrzywdzonym
  • imigranci i Polacy za granicą: legalizacja pobytu | Polacy w UK | Polacy we Włoszech

Kancelaria świadczy także skuteczną pomoc pozostałych dziedzinach prawa jak:

Wynagrodzenie za zlecone usługi ustalane jest indywidualnie.

Pomoc prawna – Kancelaria prawna Poznań

Pomoc, której udzielamy klientom instytucjonalnym i spółkom obejmuje przede wszystkim:

Konsultacje

| opinie prawne | codzienną obsługę prawną

Doradztwo prawne

na etapie przedsądowym | pomoc w redakcji pism i wniosków

Zastępstwo prawne

w sprawach administracyjnych | uzyskiwanie licencji i pozwoleń

Reprezentację

w sprawach sądowych i sądowo-administracyjnych

Obsługę spółek handlowych

tworzenie | przekształcenia spółek | ekspertyzy

Pisanie regulaminów

umów, dokumentacji pracowniczej

Wynagrodzenie za zlecone usługi ustalane jest indywidualnie.

Kancelaria prawna Poznań

Zespół

Doktor nauk prawnych, mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu

Joanna Zajączkowska-Burtowy jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła również aplikację adwokacką przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej pod patronem Dziekana ORA adw. prof. dra hab. Macieja Gutowskiego, równocześnie kontynuując edukację na stacjonarnych studiach doktoranckich w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji UAM, gdzie prowadziła przez wiele lat zajęcia ze studentami.

W 2018 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych broniąc pracę doktorską zatytułowaną Prawo i obowiązek kontaktu z dzieckiem. Wcześniej praktykowała w zawodzie jako aplikant adwokacki w jednej z poznańskich kancelarii, zdobywając doświadczenie w występowaniu przed sądami oraz w obsłudze klientów zagranicznych w zakresie spraw rodzinnych z elementem transgranicznym.

W związku z wszechstronnymi zainteresowaniami, również z dziedziny psychologii, ukończyła w Warszawie specjalistyczne szkolenia w zakresie mediacji i uzyskała wpis na listę mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Zajmuje się mediacjami zwłaszcza w sprawach rodzinnych.

Joanna Zajączkowska-Burtowy jest wielokrotną stypendystką swojego Wydziału, ukończyła seminarium z prawa cywilnego pod kierunkiem prof. dr hab. Adama Olejniczaka, uzyskując ocenę bardzo dobrą na dyplomie końcowym. Jest także autorką wielu publikacji (m.in. w Palestrze, Rzeczpospolitej, RPEiS), ponadto niejednokrotnie była prelegentką na ogólnopolskich konferencjach naukowych.

Zajmuje się sprawami rodzinnymi, spadkowymi oraz ubezpieczeniowymi, jest także odpowiedzialna za współpracę międzynarodową.

W czasie wolnym poświęca się nauce języków obcych i grze w tenisa. Uwielbia jazdę na nartach i snowboardzie, muzykę jazzową oraz dalekie podróże z plecakiem.

Włada biegle językiem polskim, angielskim i włoskim.

Dr Joanna Zajączkowska-Burtowy | Adwokat

Dr JoannaZajączkowska-Burtowy

Adwokat

Michał Burtowy - Adwokat

Michał Burtowy

Adwokat

Skuteczny adwokat – kwalifikacje

Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego (mgr prawa – 2011 r., mgr historii – 2011 r.). Praktykę w samodzielnym stosowaniu prawa zdobywał już w trakcie studiów – od 2009 r., natomiast od 2012 r. podczas aplikacji adwokackiej pracował w kilku kancelariach adwokatów i radców prawnych. Od 2015r. wykonuje zawód adwokata we własnej indywidualnej kancelarii, z siedzibą w Poznaniu.

W swojej praktyce reprezentuje on Klientów zarówno na etapie przedsądowym i w negocjacjach, jak i w postępowaniach administracyjnych, postępowaniach przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, a także sądami dyscyplinarnymi samorządów zawodowych.

Szczególnie specjalizuje się w sprawach karnych i innych sporach sądowych.

Jako adwokat Michał Burtowy doradza przedsiębiorcom w bieżącym prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym zakładaniu, obsłudze i likwidacji spółek. Dla Klientów sporządza również opinie prawne z zakresu prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej – w tym także w języku angielskim.

Jest autorem publikacji m.in. na łamach „Rzeczpospolitej” oraz periodyku naukowego „Paragraf Na Drodze”, prowadzonego przez Instytut Ekspertyz Sądowym im. dra Jana Sehna w Krakowie.

Stały recenzent periodyku naukowego „Przedsiębiorstwo i Prawo”.

Wolny czas spędza uprawiając jogę, sport (narciarstwo, biegi, wędkarstwo) i wędrówki po lasach, jest także fanem dobrej lektury i kin studyjnych.