Dobra osobiste

Jak się bronić przed naruszeniem dóbr osobistych? Jak się bronić przed pomówieniami w Internecie. Hejt?

To pytanie w dzisiejszym świecie niezwykle aktualne. Pojawia się, gdy rozmowa w sieci przerodzi się w „hejt”. Ma też miejsce, gdy w stosunku do nas użyte zostaną określenia sugerujące negatywne cechy – co może nastąpić również w korespondencji urzędowej. Od strony prawnej takie działanie nazywa się naruszeniem dóbr osobistych.

dobra osobiste pomowienie

Wspomniana w przepisie „cześć” to właśnie godność, dobre imię danej osoby fizycznej – ale również reputacja spółki. Cześć może być związana z prowadzeniem biznesu lub też nie.

Jak się bronić przed jej utratą?

Sposobów jest co najmniej kilka

Jeśli do pomówienia nas doszło w internecie, można napisać bezpośrednio do autora komentarza. Może zwrócenie uwagi na konsekwencje poskutkuje? Można posłużyć się linkiem do tego wpisu! Jeśli to nie pomoże, warto napisać do administratora portalu.

Usunięcia tego typu wpisu możemy domagać się również sądownie. Mówi o tym art. 24 § 1 Kodeksu cywilnego: „ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne.” Zaniechaniem działania będzie właśnie usunięcie obraźliwego, nieprawdziwego wpisu.

Jeśli jednak wpis taki trafił do sieci i spowodował naruszenie dobrego imienia, usunięcie wpisu może nie wystarczyć. O możliwych środkach prawnych mówi dalsza część tego samego przepisu: „w razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.”

Form cywilnej rekompensaty jest więc sporo:

  • czynności potrzebne do usunięcia skutków naruszeniato przede wszystkim sprostowanie czy też oświadczenie z przeprosinami. Powinno one być precyzyjne i konkretnie odnosić się do dokonanego naruszenia, a w pozwie należy określić treść oraz formę żądanego oświadczenia,

  • zadośćuczynienie pieniężne lub zapłata odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny – ma zrekompensować krzywdę, jaką poszkodowany doznał wskutek pomówienia,

  • naprawienie szkody majątkowej – wymaga dochodzenia na zasadach ogólnych, czyli art. 415 Kodeksu cywilnego. Wiąże się to z wyższymi obowiązkami dowodowymi.

Potrzebujesz więcej wiedzy? Zajrzyj do bazy: