Proste? Proste.

Ale jednak kilka pytań może się pojawić. Spróbuję poruszyć kilka potencjalnych problemów, tym bardziej, że omówiłem je w artykule:  https://businessinsider.com.pl/prawo/pis-przywraca-zasady-kasowania-punktow-karnych-oto-szczegoly/59d7s4d

Przede wszystkim,

nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami,

której mocą skrócono okres ewidencjonowania punktów karnych z dwóch lat do roku, została dodana
o projektu ustawy nowelizującej na etapie prac w komisji sejmowej, a więc nie obejmowało jej uzasadnienie projektu ustawy przedstawione Sejmowi. Nie zakwestionował tej zmiany Senat – a zatem również i stanowisko Senatu nie odnosiło się do problematyki wykreślania punktów karnych z CEPIK.

Niemniej jednak skoro ustawa nie wprowadza w tym zakresie przepisów przejściowych to wiodąca interpretacja jest taka, że nowe uregulowania odnoszą się do punktów karnych nałożonych po wejściu w życie ustawy. Nie można jednak całkowicie wykluczyć wykładni, zgodnie z którą dotyczą one punktów znajdujących się w ewidencji w chwili wejścia w życie ustawy, co by oznaczało skrócenie okresu obowiązywania punktów nabytych przed dniem 17 września 2023 r.

Taki kierunek zaprezentował m. in. mec. Jakub Radlmacher na swoim blogu: https://prawnicy.bialystok.pl/usuwanie-punktow-karnych-przed-i-po-17-wrzesnia-2023-roku/

Mowa oczywiście o punktach „docelowych” a nie tymczasowych, wpisywanych przed uprawomocnieniem się rozstrzygnięcia (np. na czas postępowania w sprawach o wykroczenie).

umowy-frankowe

Ze względu na odwołanie się w ustawie o kierujących pojazdami do przepisów o postępowaniu w sprawach wykroczeń, które regulują kwestie momentu „uprawomocnienia się rozstrzygnięcia” związanego z nałożeniem punktów, dokonanie płatności mandatu nałożonego przed dniem 17 września 2023 r. po tym terminie może przesunąć moment uprawomocnienia się tego rozstrzygnięcia i wpłynąć na objęcie tak wpisanych punktów karnych nowymi przepisami.

Przepisy te dają zresztą wprost pewne możliwości uiszczania mandatu po terminie jego wydania (w niektórych przypadkach jest to 7 a nawet 14 dni), co bezpośrednio wpływa na datę jego uprawomocnienia. Nie jest wprost uregulowana sytuacja ani los prawny mandatu po jego odmowie (przepisy nie mówią wprost jakoby tracił on moc – ale z drugiej strony nie jest określona chwila jego uprawomocnienia się).

Wydaje się, że jeśli w danym układzie uprawomocnienie się mandatu po jego odmowie – na skutek zmiany decyzji, przed wniesieniem wniosku
o ukaranie do sądu, albo nawet po jego wniesieniu – będzie korzystne dla kierującego w jego punktu widzenia, to można doszukiwać się tu analogii do podobnych przypadków dotyczących momentu uprawomocnienia się mandatu po terminie jego nałożenia, w dacie jego zapłaty.

To też powodowałoby objęcie punktów karnych nowymi przepisami.

Porady prawne w zakresie prawa ruchu drogowego

W razie problemów pomoże dobry adwokat