Mobbing w miejscu pracy potrafi skutecznie uprzykrzyć życie – nie tylko zawodowe. Także prywatne. Dlaczego? Myślę, że żyjemy w świecie, gdzie poczucie własnej wartości jako pracownika jest dla nas ważne. A jego niszczenie przenosi się na całe nasze samopoczucie. Zwłaszcza jeżeli robi to ktoś spotykany często, właśnie w pracy. Albo grupa. Albo szef.

Pomoc dla ofiar mobbingu w pracy

Systematycznie. Często poprzez trudne do uchwycenia – i udowodnienia – drobne uszczypliwości. Powodują one niepokój, wytrącają z równowagi. Potem przychodzą ataki lęku, objawy somatyczne (bóle głowy, bóle karku itd.). Koledzy z pracy odsuwają się. A w końcu taka osoba sięga po leki albo odchodzi z miejsca pracy.

Nieprzypadkowo mobbingiem nazywa się zachowania:

  • 1) dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi;

  • 2) polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika;

  • 3) wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej;

  • 4) powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika;

  • powodujące w założeniu izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników (wyrok Sądu Najwyższego z 11 lutego 2014 r.,
    I PK 165/13).

Psychologiczna aby poradzić sobie z upokarzaniem. Psychiatryczna, gdyż czasem niezbędna jest farmakologia bądź koordynacja leczenia
z innymi specjalistami (nieraz wskutek stresu szwankuje zdrowie fizyczne). Ale także dlatego, że mobbingowany pracownik jest wyizolowany
z zespołu pracowniczego i ma ograniczone możliwości dowodowe; w praktyce nie może liczyć na korzystne dla niego zeznania współpracowników. W takiej sytuacji obiektywnym dowodem mobbingu może stać się dokumentacja lekarska, dotycząca leczenia psychiatrycznego pracownika (tak wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2018 r., III PK 13/17).

Zajrzyj do bazy wzorów pism:

W razie wypadku z pewnością pomoże dobry adwokat – specjalista od wypadków drogowych: