Wielu przedstawicieli zawodów medycznych ma poczucie frustracji. Są przekonani, że internetowi komentujący ich usługi „mogą wszystko”. Po pierwsze dlatego że to „uzasadniona krytyka” a po drugie ponieważ „i tak nie da się tego usunąć ani odnaleźć sprawcy”.

To mity!

Dlatego też na początku minionego roku Okręgowa Rada Lekarska w Poznaniu przyjęła uchwałę symbolicznie poświęcając rok 2023 prawom lekarza. W parze z symboliką poszły oczywiście konkretne działania. Ich ukoronowaniem była I Ogólnopolska Konferencja Praw Lekarza, która odbyła się 7 grudnia 2023 r. na terenie Centrum Konferencyjnego Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu.

Wiem, że wykładów o wadze, roli i praktycznych aspektach praw lekarza słuchało kilkuset medyków. Wiem, ponieważ w ramach tej konferencji przedstawiłem zagadnienie „Ochrona wizerunku lekarza pod kątem karnym”.

Mówiłem w nim o tym, że:

  • Pacjenci szukają w internecie zarówno informacji medycznej, jak i rekomendacji i poleceń konkretnych lekarzy. Że lekarze nie doceniają roli Internetu w swojej działalności (która jest również prowadzeniem biznesu), chociaż statystycznie wielu lekarzy doznało na sobie przejawów agresji i hejtu.

  • prawo karne stawia hejtowi skuteczną granicę, że w razie zniesławienia bądź zniewagi, ale również w razie nawoływania do popełnienia przestępstwa bądź nękania lekarza, można skutecznie zidentyfikować oraz ukarać sprawcę. Pokrzywdzony lekarz ma przy tym również możliwości uzyskania satysfakcji poprzez – na przykład poprzez publikację wyroku oraz zadośćuczynienie pieniężne. Nieraz też policja oraz prokuratura pomagają w dochodzeniu swoich praw.

Omówienie tej tematyki nie dotyczy jedynie lekarzy!

Dotyczy również pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych, jak również osób zarządzających podmiotami leczniczymi.

Odnosi się on również do innych profesji, gdyż przestępstwa te są uniwersalne.

Jeśli masz problem z hejtem – również internetowym

Chętnie pomoże skuteczny adwokat.