Polecam wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z 8 sierpnia 2019 r. (sygn. akt IV U 313/19) jako przykład odważnego i rzetelnie umotywowanego orzeczenia.

Sąd polski, powołując się na art. 8 Konstytucji oraz prawa podstawowe UE, pominął stosowanie przepisu polskiej ustawy.