W ostatnich postach koncentruję się na jednej ze swoich głównych specjalizacji adwokackich. Jest nią prawo drogowe, a w tym sprawy wypadków drogowych i ich rekonstrukcji.
Ostatnie doniesienia medialne o wypadkach często dotyczą pieszych.

Nie ma się co dziwić, z jednej strony są to tzw. „niechronieni uczestnicy ruchu”. To określenie odnosi się oczywiście nie do ochrony prawnej (która jest rozbudowana) ale do braku fizycznej ochrony karoserią samochodu. Są oni narażeni na silne obrażenia w zderzeniu z pojazdami.

Z drugiej strony zachowanie pieszych bywa nonszalanckie. Często nie zdają oni sobie sprawy że to od nich może zależeć czy dojdzie do wypadku.

Wypadkiem tym często jest potrącenie pieszego.

  • Do potrącenia pieszego dojść może zarówno na chodniku, jak i na jezdni. A także na przejściu dla pieszych. Sytuacje te rodzą różnorodne skutki prawne.

  • Potrącenie pieszego na chodniku zdecydowanie najczęściej będzie obciążać kierującego pojazdem. Może to dotyczyć pojazdu parkującego, włączającego się do ruchu, cofającego bądź skręcającego.

  • Potrącenie pieszego na chodniku zdecydowanie najczęściej będzie obciążać kierującego pojazdem. Może to dotyczyć pojazdu parkującego, włączającego się do ruchu, cofającego bądź skręcającego.

kodeks drogowy

Natomiast potrącenie pieszego na przejściu dla pieszych będzie zależało od sytuacji. Mianowicie zgodnie z art. 13 ust. 1a Kodeksu drogowego „Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.”

Natomiast zgodnie z art. 26 ust. 1. Kodeksu drogowego „Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście”. Nie dotyczy to kierującego tramwajem.

Zawsze warto jednak pamiętać, że

zarówno pieszy jak i kierujący mają w tej sytuacji obowiązek zachować szczególną ostrożność.

Naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i spowodowanie wypadku może mieć konsekwencje prawne – z tym, że w prawie karnym obowiązywać będzie odpowiedzialność na zasadzie winy, a w prawie cywilnym w tej sytuacji (potrącenia pieszego) będzie obowiązywała odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, po stronie kierującego pojazdem mechanicznym (np. samochodem / motocyklem / tramwajem).

Można mieć przy sobie również telefon do zaufanego adwokata w sprawach drogowych, który udzieli na bieżąco pilnej konsultacji i pomocy prawnej bezpośrednio po wypadku.

To też dobra okazja do przypomnienia, jak ważny jest dobry adwokat do spraw drogowych.

Porady prawne w zakresie prawa ruchu drogowego

W razie problemów pomoże dobry adwokat