Orzecznictwo tzw. „wydziału frankowego” czyli Wydziału XXVIII Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie idzie konsekwentnie w dobrym czyli korzystnym dla kredytobiorców kierunku, a ostatnie orzeczenia pokazują, że rozwija się ono wręcz lawinowo !

Uważna analiza tych wyroków, jak i cytowanych w nich rozstrzygnięć Sądu Najwyższego, TSUE oraz sądów apelacyjnych i innych sądów okręgowych pozwala na ocenę kształtującej się linii orzeczniczej.

W prowadzonej przez kancelarię sprawach przeciwko PKO BP S.A. dotyczących przejętego
z „dobrodziejstwem inwentarza” po Nordea Bank Polska S.A. kredycie Nordea-Habitat  pokazuje tendencje do zdecydowanego ustalania nieważności oraz zasądzania na rzecz kredytobiorców odpowiednio wyliczonego w oparciu o zaświadczenia bankowe roszczenia o zapłatę, jako nienależnego świadczenia na rzecz uiszczonego na rzecz banku, który jest bezpodstawnie wzbogacony kosztem powodów.

Można zatem w jednym postępowaniu uzyskać ustalenie nieistnienia pomiędzy stronami postępowania stosunku prawnego, wynikającego ze spornej umowy o kredyt hipoteczny, jak również zwrotu tego wszystkiego, co dotychczas od pierwszej raty kredytu zostało bankowi zapłacone wskutek używania klauzul przeliczeniowych.

Co ważne, bank zwróci zarówno kwoty zapłacone w złotówkach, jak i bezpośrednio we frankach.

Termin przedawnienia roszczenia o zapłatę można będzie liczyć od dnia porady prawnej!