Czy najbliższym osobom przysługuje zadośćuczynienie za śmierć nienarodzonego dziecka?

TAK!

Jest to trochę inne zagadnienie niż to, o którym pisałem w tekście opublikowanym w Rzeczpospolitej . Niemniej jednak dramatyczne okoliczności są podobne.

Link: https://www.rp.pl/opinie-prawne/art8831201-michal-burtowy-sa-szanse-na-zadoscuczynienie-dla-bliskich-chorego

Czy za śmierć nienarodzonego dziecka przysługuje zadośćuczynienie?

Ale mimo że tragedia jaka spotyka najbliższych z tego tytułu ma wymiar przede wszystkim osobisty,

odnosi się do niej również prawo. Jest to zwłaszcza prawo cywilne, które reguluje kwestie odszkodowań

Najbliżsi członkowie rodziny to najczęściej CO NAJMNIEJ rodzice, dziadkowie i rodzeństwo.

W razie wypadku z pewnością pomoże dobry adwokat – specjalista od wypadków drogowych:

Wiele zależy od okoliczności. Ale nie samego martwego urodzenia dziecka – gdyż tu przyczyny mogą być różne: wypadek komunikacyjny, pobicie, błąd medyczny (okołoporodowy).

Dużo zależy od zaawansowania ciąży – a ściślej od tego, czy dziecko było zdolne do samodzielnego życia poza organizmem matki w razie zdrowego (niezakłóconego) urodzenia.

Zasadę tę przesądził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 marca 2012 r.
w sprawie o sygnaturze akt I CSK 282/11, a rozwinął znacznie wyroku
z dnia 26 listopada 2014 r. wydanym w sprawie III CSK 307/13.

Zgodnie z tym ostatnim orzeczeniem zadośćuczynienie przysługuje nawet w razie gdy z powodu wypadków do narodzin w ogóle nie doszło, gdyż zmarła również ciężarna matka.

Nieco inaczej jest, gdy szkoda wystąpi wcześniej. Sąd Najwyższy uznał, że Dziecko w fazie prenatalnej, niezdolne do życia poza organizmem matki, nie może być uznane za zmarłego w rozumieniu art. 446 § 4 k.c.(wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie o sygnaturze akt III CSK 286/14).

Wiele zależy od okoliczności. Ale nie samego martwego urodzenia dziecka – gdyż tu przyczyny mogą być różne: wypadek komunikacyjny, pobicie, błąd medyczny (okołoporodowy).

Dużo zależy od zaawansowania ciąży – a ściślej od tego, czy dziecko było zdolne do samodzielnego życia poza organizmem matki w razie zdrowego (niezakłóconego) urodzenia.

Zasadę tę przesądził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 marca 2012 r.
w sprawie o sygnaturze akt I CSK 282/11, a rozwinął znacznie wyroku
z dnia 26 listopada 2014 r. wydanym w sprawie III CSK 307/13.

Zgodnie z tym ostatnim orzeczeniem zadośćuczynienie przysługuje nawet w razie gdy z powodu wypadków do narodzin w ogóle nie doszło, gdyż zmarła również ciężarna matka.

Nieco inaczej jest, gdy szkoda wystąpi wcześniej. Sąd Najwyższy uznał, że Dziecko w fazie prenatalnej, niezdolne do życia poza organizmem matki, nie może być uznane za zmarłego w rozumieniu art. 446 § 4 k.c.(wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie o sygnaturze akt III CSK 286/14).

Zajrzyj do bazy wzorów pism: