Dla wszystkich! Stąd ta skrótowa, łacińska nazwa.

Wszyscy przecież jesteśmy konsumentami – i to właśnie konsumentów ma chronić tzw. dyrektywa Omnibus, czyli dokładnie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG
i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE

w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta.

(Jeden z poprzednich wpisów na ten temat: https://odzyskaj.info.pl/4-drogi-dzialania-konsumenta/ )

Dla kogo omnibus?

Obowiązuje ona w krajach Unii Europejskiej – w tym w Polsce – od 28 maja 2022 r.

Co zakłada dyrektywa Omnibus?

Te zmiany w telegraficznym skrócie to jedynie część założeń dyrektywy Omnibus.

Z drugiej strony nie tylko ustawodawca powinien się sprężyć – również przedsiębiorcy powinni dostroić swoje regulaminy do nowych przepisów. Jeśli jeszcze tego nie zrobili, są na celowniku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W swojej praktyce często obsługuję właśnie konsumentów, czyli – najprościej mówiąc – osoby zawierające umowy niezwiązane ze swoją profesją. Zapraszam do kontaktu, jeśli chcesz, abym pomógł Ci wyjaśnić nieporozumienia prawne, pomógł napisać reklamację czy też ułatwił przejście drogi od roszczenia do środków na koncie.

Zajrzyj do bazy wzorów pism:

W razie wypadku z pewnością pomoże dobry adwokat – specjalista od wypadków drogowych: