Cz. 4 Wymogi praktyczne i analiza orzeczeń sądowych

Dzisiaj czwarty artykuł z serii „Odzyskaj uprawnienia”.

Przede wszystkim warto pamiętać, że

że sąd może orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio.

Dzieje się to wtedy, kiedy na przykład:

  • sprawca przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
  • jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, lub po takim zdarzeniu, a przed poddaniem go przez uprawniony organ badaniu w celu ustalenia zawartości alkoholu lub środka odurzającego w organizmie, spożywał alkohol lub zażywał środek odurzający.

Jednakże nawet wtedy warto podjąć obronę – gdyż:

Poza tym zawsze może zdarzyć się błąd Sądu na niekorzyść oskarżonego, który można wychwycić i skorygować w postępowaniu odwoławczym lub kasacyjnym. Jednym z przykładów takiej sytuacji jest na przykład orzeczenie wobec sprawcy czynu z art. 178a § 1 Kodeksu karnego dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych (Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 24 stycznia 2024 r. I KK 443/23, którym SN uchylił wyrok do ponownego rozpoznania, uwzględniając kasację na korzyść oskarżonego).

Na koniec ogólne zdanie o tym że warto skorzystać z obrony specjalisty – adwokata.

Porady prawne w zakresie prawa ruchu drogowego

W razie problemów pomoże dobry adwokat