Związków jest – zasadniczo – sporo

No więc co z tymi podobieństwami?

Przede wszystkim oba rodzaje produktów funkcjonowały jako umowy.

Oba rodzaje produktów były oferowane przez wielkie korporacje finansowe (zakłady ubezpieczeń, banki).

Produkty te najczęściej oferowano konsumentom (konsument to zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

Co jeszcze ważniejsze, oba typu umów (frankowe i polisolokaty) są jednymi z częściej występujących kontraktów zawierających tzw. klauzule abuzywne (pełna lista zapisów niedozwolonych znajduje się na stronie UOKiK: https://www.rejestr.uokik.gov.pl).

Obecnie pojawił się jeszcze jeden, bardzo istotny element. Mianowicie uchwałą z 13 stycznia 2022 r. (sygnatura III CZP 61/22) Sąd Najwyższy określił początek biegu terminu przedawnienia dla polisolokat. Sposób jego ustalenia może wpłynąć na to, iż sporo umów będzie przedawnionych.

Ze względu na to, że uchwała dotyczy spraw o zwrot świadczenia nienależnego na podstawie niedozwolonych postanowień umownych (art. 3851 kodeksu cywilnego), może mieć zastosowanie również do spraw frankowych.

Warto spieszyć się z wniesieniem pozwu!

Potrzebujesz więcej wiedzy? Zajrzyj do bazy: