Sprawy rodzinne to jedna z głównych specjalizacji naszej kancelarii – dlatego będę o nich co jakiś czas pisał. Łatwiej jest potem i mi i Wam, gdy sami możecie doczytać i wiele rzeczy zrozumieć. To rodzi wiele celnych pytań.

Ostatnio poruszanym tematem był: Rozwód a podział majątku

Wspominałem przy tym o tym, że wspólność majątkowa ustaje między innymi w razie orzeczenia separacji. To prawda, z tym że nie wynika to wprost z żadnego przepisu. Wynika to natomiast z tego, że „orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, chyba że ustawa stanowi inaczej” (art. 614 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Czym zatem jest separacja?

Orzeczenie separacji

jest to formalne stwierdzenie że nastąpił zupełny rozkład pożycia małżonków.

Dotyczy to zwłaszcza pożycia uczuciowego i seksualnego, ale również gospodarczego, chociaż przepisy mówią że jeżeli wymagają tego względy słuszności, małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy (art. 614 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).Dotyczy to zwłaszcza pożycia uczuciowego i seksualnego, ale również gospodarczego, chociaż przepisy mówią że jeżeli wymagają tego względy słuszności, małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy (art. 614 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

orzeczenie separacji i separacja - ogólnie

Jest to więc sposób na odwracalne rozstanie małżonków o charakterze oficjalnym. Cechuje się właśnie uregulowaniem w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (oraz procesowo w Kodeksie postępowania cywilnego) i tym różni się separacji faktycznej, która może istnieć w razie wyprowadzki jednego z partnerów, bez żadnego orzeczenia i skutków prawnych (chociaż w razie separacji faktycznej z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej (art. 52 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Relacje między separacją, a rozwodem

są takie, że jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód. Jeżeli jednak orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, sąd orzeka separację.

Podobieństwo do rozwodu

powoduje, że przy orzekaniu separacji sąd może orzec o winie w rozkładzie pożycia, o władzy rodzicielskiej, alimentach i kontaktach z dziećmi oraz miejscu ich zamieszkania.

Co więcej, orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, chyba że ustawa stanowi inaczej. To znaczy przykładowo, że małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć małżeństwa.

Zniesienie separacji

Ważne jest jednak i to, że inaczej niż w rozwodzie, na zgodne żądanie małżonków sąd orzeka
o zniesieniu separacji (podczas gdy rozwód jest orzeczeniem nieodwracalnym – trzeba małżeństwo zawrzeć na nowo). Znosząc separację, sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem małżonków.

Jak przebiega uzyskanie separacji?
W jakich przypadkach orzeczenie separacji jest niedopuszczalne?

W razie problemów przy separacji i w podziale majątku z pewnością pomoże dobry adwokat.

Foto: rawpixel.com