Oczywiście pytanie nie dotyczy kosztów uzyskania uprawnień adwokata – choć te są niemałe. I pewnie determinują ceny usług. Sens pytania sprowadza się do tego co klient myśli „ile adwokat bierze”, szczególnie „ile adwokat weźmie za reprezentację w sądzie” ile u adwokata kosztuje napisanie umowy” czy też „ile adwokat policzy za poprowadzenie sprawy spadkowej”.
Bądź każdej innej.

Wobec tego można byłoby spytać:

Czy istnieje oficjalny cennik usług prawnych?

I tak i nie. To, ile w razie wygranej klient odzyska od przeciwnika w sądzie za pracę swojego adwokata, wynika częściowo z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1800).

Podstawowa stawka zależna jest od wartości sprawy i wynosi:

 • do 500 zł – 90 zł;
 • powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
 • powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
 • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
 • powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
 • powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Dotyczy to kosztów adwokackich w I instancji w sprawach cywilnych.

W sprawie karnej stawki są inne i za obronę wynoszą przykładowo:

 • przed sądem rejonowym w postępowaniu szczególnym – 720 zł;
 • przed sądem rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – 360 zł;
 • przed sądem rejonowym w postępowaniu zwyczajnym lub przed wojskowym sądem garnizonowym – 840 zł;
 • przed sądem okręgowym jako drugą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako drugą instancją – 840 zł;
 • przed sądem okręgowym jako pierwszą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako pierwszą instancją oraz przed sądem apelacyjnym – 1200 zł;
 • przed Sądem Najwyższym – 1200 zł.

Rozporządzenie zawiera także szereg stawek szczególnych za sprawy mniej typowe.

Co ciekawe, w razie gdy adwokat reprezentuje klienta w sprawie zawiłej i w dodatku jest wyjątkowo pracowity, można ubiegać się nawet o sześciokrotność tych stawek. W tych widełkach można również pokazać jaki koszt adwokata został poniesiony realnie, co sąd powinien uwzględnić.

Jest tak dlatego, że przede wszystkim cennik adwokata wynika z umowy z klientem.

Oznacza to, że to ile trzeba zapłacić adwokatowi za poradę prawną, napisanie umowy, sporządzenie pozwu, wstąpienie do sprawy czy też obecność na rozprawie, klient z adwokatem ustalają ze sobą.

Może to być kwota wyższa niż stawki urzędowe. Koszt adwokata może na przykład obejmować stawkę za wstąpienie do sprawy, stawkę godzinową za dalsze czynności i procent od wygranej na koniec.

Jeśli potrzebujesz dobrego adwokata lub porady prawnej

W zakresie prawa cywilnego, karnego lub drogowego

Zajrzyj również do bazy wzorów pism: