Tarcza 3.0 wprowadza również nowe przepisy do Kodeksu karnego. Mają one chronić głównie konsumentów, pożyczkobiorców i inne osoby dotknięte nieuczciwą windykacją.

Oprócz podstawowego przestępstwa wyzysku (art. 304 § 1. k.k.) nowe przepisy będą pozwalały karać każdego, kto w zamian za udzielone świadczenie pieniężne żąda zapłaty:

  • zawyżonych odsetek,
  • innych nieuzasadnionych i zawyżonych kosztów.

Za to przestępstwo grozi kara więzienia od 3 miesięcy do lat 5.