Uprawy rolne to ciężki kawałek chleba. Oprócz pracowitości jako gospodarz czy też hodowca zależny jesteś od przyrody. Susza – i szkoda w plonach… Nawałnica – i stodoła w gruzach albo dach zwiało. Ptactwo żeruje na zasiewach a dzikie zwierzęta niszczą uprawy (szkody łowieckie).

Z drugiej strony coraz częściej używasz maszyn rolniczych. Te psują się, są rozkradane albo ulegają wypadkom. Czasem same je powodują. Ciągnik, kombajn, młockarnia, siewnik, prasa do słomy i inne maszyny to nieraz chleb powszedni w gospodarstwie. A czasem przyczyna problemów.

To nie wszystko: wypadki mogą zdarzyć się także przy upadku z wysokości, czasem uprawy zniszczy wyrobisko górnicze lub kopalnia (szkody górnicze), a czasem dopłaty zostaną obliczone nieprawidłowo bądź rząd wprowadzi politykę prowadzącą do marnowania plonów i kolejnych szkód.

odszkodowanie dla rolnika

We wszystkich tych sytuacjach może przysługiwać odszkodowanie.

Są one zresztą przykładowe: sytuacji jest znacznie więcej i można je bez końca mnożyć. Będę je opisywał w tym dziale, dedykowanym właśnie szkodom rolniczym.

Co jeszcze warto wiedzieć na początek?

Może na przykład to, że do niektórych odszkodowań należy mieć wykupioną polisę. Jedna jest obowiązkowa – to tzw. obowiązkowe OC rolnika. Pomoże, jeśli w ramach gospodarstwa ktoś odniesie szkodę (np. w wypadku z udziałem maszyny). Inne są dobrowolne (jak np. ubezpieczenie NNW rolnika bądź ubezpieczenie upraw). Niektóre są dotowane z budżetu Państwa.

Co ważne: skorzystanie z dobrowolnego ubezpieczenia dotowanego ze Skarbu Państwa nie przeszkadza w wystąpieniu przeciwko Skarbowi Państwa o zupełnie inne odszkodowanie – na przykład za zboże zmarnowane wskutek błędów administracji!

odszkodowania rolników

W razie wystąpienia szkody odszkodowania można kumulować.

Na przykład: w razie śmierci rolnika członkowie jego rodziny mogą wystąpić o wypłatę z polisy na życie, a jeśli śmierć nastąpiła np. przy pracy w gospodarstwie sąsiada, można ubiegać się również o wypłatę z jego polisy OC.

Warto przy tym, przed zawarciem umowy, zlecić analizę Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) ponieważ w niektórych polisach ich treść może potem przyprawić o kłopoty. Wiemy przecież, że ubezpieczyciele nieraz zaniżają odszkodowania lub nie wypłacają ich w ogóle.

Często też procedury ustalania szkód (np. w szkodach łowieckich, górniczych bądź żywiołowych) są trudne i prowadzą na manowce nawet doświadczonych gospodarzy.

W takich sytuacjach pomoże adwokat

Specjalista odszkodowań rolniczych