Wakacje to czas wypadków – jak wywalczyć odszkodowanie?

Wakacje to czas beztroski: wyjazdy, podróże, imprezy. Często wiążą się one jednak z ryzykiem – a właściwie z wieloma rodzajami ryzyka. Jakimi? Ruch drogowy, umowa z biurem podróży, przebywanie nad wodą, sport, alkohol. To tylko kilka przykładowych „pól minowych”.

Co zrobić w razie gdy doznamy szkody?

Przede wszystkim to zależy od rodzaju szkody.

1. Szkoda – czyn zabroniony

Odszkodowanie za nieudane wakacje

Odszkodowanie należy się na przykład w razie wypadku – na przykład drogowego. W czasie wakacji statystycznie wypadków jest sporo w związku z różnego rodzaju podróżami. Trzeba przy tym pamiętać, że w tej sytuacji osoba poszkodowana może domagać się zwrotu kosztów leczenia, opieki, zakupu sprzętu medycznego, a także zadośćuczynienia za krzywdę.

Jednak jeśli uczestniczyliśmy w wypadku jako piesi, z udziałem pojazdu mechanicznego (np. samochodu, autobusu, tramwaju, pociągu) to posiadacz pojazdu odpowiada na zasadzie ryzyka, czyli nie trzeba wykazywać winy w powstaniu szkody (art. 435-436 Kodeksu cywilnego).

Jeśli wypadek jest śmiertelny, osoby najbliższe zmarłemu mogą dochodzić zadośćuczynienia, z tym że każda osoba ma prawo indywidualnie domagać się sumy pieniężnej za swoją własną utraconą więź ze zmarłym (art. 446 Kodeksu cywilnego).

Warto też pamiętać o powiązaniu ogólnej podstawy prawnej z odpowiednimi przepisami szczególnymi, na przykład Prawa o ruchu drogowym czy też Kodeksu karnego.

2. Szkoda – umowa

Na tej podstawie możemy dochodzić odpowiedniej kwoty w razie gdy podczas wypoczynku kontrahent nie wywiąże się z umowy. Może to dotyczyć np. sprzedaży przedmiotu (jak choćby wadliwy bądź niezgodny z umową sprzęt sportowy) czy też świadczenia usług (jak choćby usługi przewozu bagażu, lotu samolotem, usługi hotelowej i agroturystyki czy też usług biura podróży).

Odszkodowanie za nieudane wakacje

Natomiast nie musimy udowadniać że to „nasza wina”. To na sprzedawcy leży obowiązek przedstawienia nam dowodów, że przyczyna szkody jest inna niż jego zachowanie.

W wielu przypadkach warto sięgnąć do ustaw, takich jak ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 511), Prawo lotnicze (Dz.U. z 2022 r. poz. 1235) czy też ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 221).

Ważne mogą być również przepisy konsumenckie.

Nie wolno zapominać o szczególnych zasadach zgłaszania reklamacji z tytułu rękojmi za wady, w tym obowiązki niezwłocznego zgłoszenia wad rzeczy, a także o terminach przedawnienia. Często znaczenie może mieć również posiadanie przez usługodawcę (na przykład biuro podróży) polisy ubezpieczeniowej z tytułu szkód wywołanych w ramach działalności. To znacznie zwiększa gwarancję odzyskania środków, na przykład w razie upadłości przedsiębiorcy.

Zajrzyj do bazy wzorów pism:

W razie wypadku z pewnością pomoże dobry adwokat – specjalista od wypadków drogowych: