Cz. 1 Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów – uwagi ogólne

Prowadzę bloga o „odzyskiwaniu”.  Pierwotnie chodziło o pieniądze – ale różnorodność potrzeb klientów kazała poszerzyć tę tematykę.

Odzyskanie dobrego imienia (na przykład przedsiębiorcy), czy odzyskanie spokoju poprzez uniewinnienie – to tylko przykłady wpisów, które nie dotyczą bezpośrednio spraw majątkowych ale wpisują się w tematykę bloga i w zakres udzielanej przeze mnie pomocy prawnej.

Ponieważ sporo (chociaż nie wszystko) zależy od uczestników ruchu.
Uczestnicy ruchu to po prostu my – ludzie korzystający z drogi, pieszo lub środkami lokomocji.

Dzisiaj pierwszy artykuł z serii „Odzyskaj uprawnienia”.

Czego będzie dotyczył?

Jednego z kluczowych uprawnień w życiu codziennym: prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Krótko mówiąc – prawa jazdy, które może zostać zatrzymane, np. na podstawie art. 135 – 139 Kodeksu drogowego, a także zostać objęte zakazem prowadzenia pojazdów, o którym mowa w art. 42 Kodeksu karnego.

I I właśnie o skróceniu tego ostatniej uciążliwości kilka słów w dzisiejszym poście.

kodeks drogowy

Zgodnie z art. 84 Kodeksu karnego:

  • § 1. Sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono m.in. zakaz prowadzenia pojazdów, uznać jego odbywanie za wykonane, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego, a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok;
  • § 2. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono za to,
    że sprawca w czasie popełnienia przestępstwa drogowego był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, lub po takim zdarzeniu, a przed poddaniem go badaniu w celu ustalenia zawartości alkoholu lub środka odurzającego w organizmie, spożywał alkohol lub zażywał środek odurzający.
  • § 2a. Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony został dożywotnio, sąd może uznać go za wykonany, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego i nie zachodzi obawa ponownego popełnienia przestępstwa podobnego do tego, za które orzeczono środek karny, a środek karny był w stosunku do skazanego wykonywany przynajmniej przez 15 lat.

Zasady skrócenia zakazu prowadzenia pojazdu są zatem mieszane, ponieważ z jednej strony należy spełnić kryteria formalne –  a mianowicie orzeczenie o skróceniu może nastąpić po upływie połowy okresu, na który je orzeczono a zarazem środek karny był wykonywany przynajmniej przez rok, a z drugiej strony sąd musi dojść do przekonania, że skazany przestrzegał porządku prawnego.

Trzeba pamiętać, że okres odbywania środka karnego biegnie od chwili uprawomocnienia się orzeczenia, lecz nie w czasie odbywania kary pozbawienia wolności (R.A. Stefański, Zawieszenie biegu kar dodatkowych pozbawienia praw lub zakazu, „Wojskowy. Przegląd Prawniczy” 1988, nr 2, s. 141–150). Jeśli jednak skazany w czasie przebywania w zakładzie karnym korzystał z przerwy w jej odbywaniu, to należy zaliczyć ten czas i zsumować okresy faktycznego pobytu skazanego na wolności.

Informacja najważniejsza dla Ciebie jest taka, że o skróceniu zakazu prowadzenia pojazdów zawsze decyduje Sąd na Twój wniosek – dlatego warto aby był on dobrze przygotowany i uzasadniony.

Porady prawne w zakresie prawa ruchu drogowego

W razie problemów pomoże dobry adwokat