Dla wielu osób rower to bezcenny środek wygodnego transportu. Dla wielu to też styl życia. Jednak zmorą rowerzystów jest konieczność dzielenia dróg z autami. Często z tragicznym skutkiem…

Dlaczego?

Zawrotna prędkośc, alkohol, niedostosowanie oświetlenia – to pierwsze z brzegu przyczyny wypadków, także tych z udziałem rowerów. Często rowerzyści poruszający się poza obszarem zabudowanym bywają „zmiatani” z jezdni przez samochody ciężarowe, często też podczas skrętu
w lewo otrzymują uderzenie ze strony pojazdu, który akurat wyprzedza innych kierujących.

Nieraz jednak Policja i prokurator

wadliwie kwalifikują sprawę jako winę rowerzysty!

Tymczasem w wielu przypadkach nawet mimo niekorzystnej dla poszkodowanego rowerzysty opinii biegłego, okoliczności wypadku powodują że to kierujący samochodem powinien odpowiadać za wypadek.

Odpowiedzialność ta jest surowsza jeśli w grę wchodzi alkohol bądź ucieczka z miejsca wypadku.

potrącony rowerzysta

W grę wchodzą nieraz znaczne kwoty – szczególnie w sytuacji, gdy skutki wypadku jest ciężkie uszkodzenie ciała (jak paraliż czy liczne wieloodłamowe złamania). Także gdy wypadek był śmiertelny, osobom najbliższym zmarłemu rowerzyście przysługuje zadośćuczynienie pieniężne od ubezpieczyciela sprawcy szkody.

Jeśli rowerzysta został poszkodowany w wypadku, może dochodzić od ubezpieczyciela zwrotu pełnych kosztów leków, leczenia, rehabilitacji oraz dojazdów do placówek medycznych, a ponadto zwrotu poniesionych kosztów paliwa bądź transportu medycznego. Może również domagać się wypłaty odszkodowania za dodatkową opiekę nad sobą – nawet jeśli sprawowali ją najbliżsi, w tym rodzice, dzieci bądź małżonek.

Nieraz przysługuje mu również renta, a także odszkodowanie za utracone zarobki.

Sprawę o odszkodowanie należy powiązać ze sprawą karną – najlepiej, aby prowadził ją jeden adwokat. Sprawa karna najczęściej będzie toczyć się z urzędu, natomiast sprawę cywilną o odszkodowanie należy rozpocząć przygotowaniem i złożeniem zgłoszenia szkody, a następnie ewentualnie odwołania

W razie niezadowalającego rozwiązania należy złożyć pozew do odpowiedniego sądu.

Porady prawne w zakresie prawa ruchu drogowego

W razie problemów pomoże dobry adwokat