Od dzisiaj (25 maja 2020 r.) urzędy mają obowiązek przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów.

Obejmuje to:

  • urzędy centralne,
  • urzędy wojewódzkie,
  • urzędy miejskie,
  • urzędy stanu cywilnego,
  • urzędy powiatów i gmin.

Związane z tym jest uchylenie przepisów wstrzymujących bieg terminów administracyjnych, które zaczną biec ponownie od 24 maja 2020 r. Terminy były wstrzymane z mocy prawa.

Dotyczy to terminów prawa materialnego, jak i terminów prawa procesowego.

Należy jednak pamiętać, że w stosunku do terminu prawa procesowego można wnosić o jego przywrócenie, a w stosunku o terminu prawa materialnego w wyjątkowych okolicznościach można nie uwzględnić jego upływu.