👉Zapadł ostatnio ważny – używa się nawet pojęcia „precedensowy” – wyrok, w którym Sąd Najwyższy zaaprobował wyroki sądów powszechnych (SO w Poznaniu i SA w Poznaniu);

👉Sądy te uznały odpowiedzialność zgromadzenia zakonnego za czyny niedozwolone (w tym gwałty i pozbawienie wolności), których dopuścił się jeden z jego członków.

👉To kolejna z korzystnych dla pokrzywdzonych interpretacji art. 430 k.c., która sankcjonuje odpowiedzialność osób prawnych w związku z deliktem osoby fizycznej.

👉W tej sprawie chodzi o odpowiedzialność zakonu za nadużycie ze strony księdza zakonnego.

👉Precedensowa jest również wysokość zadośćuczynienia dla ofiary duchownego – to kwota 1 mln zł.

👉Wcześniej podobny wyrok zapadły w Gdańsku, gdzie ofiara molestowania otrzymała od kurii zadośćuczynienie za krzywdę w wysokości 400 tys. zł.

👉obecnie w Gdańsku toczy się kolejna sprawa tego typu, o zapłatę kwoty 500 tys. zł zadośćuczynienia dla pokrzywdzonej przez innego gdańskiego duchownego.

👉 wyrok SN z dnia 30 marca 2020 r., II CSK 124/19.