Sprawy z zakresu prawa pracy

W ostatnim czasie miałem sporo nowych spraw i zapytań o przepisy, które „stosuje się w sprawach z zakresu prawa pracy”, jak to jest zgrabnie ujęte w art. 459 Kodeksu postępowania cywilnego.

Wobec tego na początku wyjaśniam: co ten zwrot w ogóle oznacza? W jakich sprawach z prawa pracy pomagam jako adwokat? Jakie sprawy będą „sprawami z zakresu prawa pracy”?

Prawo pracy – uwagi praktyczne

Odpowiedź przynosi sam kodeks pracy

A konkretnie art. 476 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego.

Zgodnie z treścią tego przepisu przez sprawy z zakresu prawa pracy rozumie się sprawy:

  • o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane,
  • o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy,
  • o roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy,
  • o odszkodowania dochodzone od pracodawcy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Kancelaria prawa pracy – pomoc prawna w różnych sytuacjach
prawo pracy

Prawo pracy

Czy wiesz, w czym kancelaria prawa pracy może Ci pomóc?

W sprawach z zakresu prawa pracy można więc ubiegać się o:

  • zadośćuczynienie (np. za mobbing),

  • odszkodowanie,
  • premię,
  • zaległe wynagrodzenie,
  • ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Możliwe jest również ustalanie że dana umowa jest umową o pracę, a także żądanie przywrócenia do pracy bądź uznania wypowiedzenia za niezasadne lub bezskuteczne.

Do spraw z zakresu prawa pracy należą przykładowo:

Pomoc prawna z zakresu prawa pracy

W razie problemów z prawem pracy, wypowiedzenia umowy, dokumentacji pracowniczej czy uzyskania odszkodowania z pewnością pomoże dobry prawnik pracy lub kancelaria prawa pracy.

Porady prawne w zakresie prawa pracy

Poszukujesz dobrej kancelarii prawnej?