Cz. 2  Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów – blokada alkoholowa

Dzisiaj drugi artykuł z serii „Odzyskaj uprawnienia”.
Czego będzie dotyczył?

Jednego z kluczowych uprawnień w życiu codziennym: prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Jak wiemy z poprzedniej części prawo jazdy może zostać zatrzymane, np. na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym (tzw. Kodeksu drogowego), a także zostać objęte zakazem prowadzenia pojazdów, o którym mowa w art. 42 Kodeksu karnego.

Dzisiaj o tym jak skrócić zakaz prowadzenia pojazdów związany z wyrokiem skazującym za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, czyli z przestępstwem z art. 178a Kodeksu karnego (ale też wykroczenia, ponieważ przepis ten ma zastosowanie do zakazu orzeczonego za wykroczenie popełnione po użyciu alkoholu M. Gąsior, Blokada alkoholowa, „Kwartalnik Policyjny”, nr 3-4/2021).

kodeks drogowy

Zgodnie z art. 182a Kodeksu karnego wykonawczego

sąd może orzec o dalszym wykonywaniu zakazu prowadzenia pojazdów poprzez zgodę na prowadzenie pojazdów wyposażonych (na koszt skazanego) w blokadę alkoholową, jeżeli:

  • zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego „dożywotnio” przez okres co najmniej 10 lat,
  • postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Wniosek o uzyskanie zezwolenia sądu na zamontowanie blokady alkoholowej jest innym środkiem niż „skrócenie” zakazu prowadzenia pojazdów, które poruszyłem w części pierwszej – ponieważ zakaz obowiązuje nadal, ale możliwe jest zamontowanie w pojeździe urządzeń gwarantujących prowadzenie pojazdu jedynie w stanie trzeźwości.

Tak jak o skróceniu zakazu, o zgodzie na blokadę alkoholową orzeka Sąd na wniosek skazanego.

Trzeba również pamiętać, jak istotne jest ścisłe przestrzeganie zasad i warunków technicznych stosowania blokady ponieważ z przepisów wynika, że w razie przekroczenia prawa sąd może orzec o uchyleniu zgody na używanie blokady.

Porady prawne w zakresie prawa ruchu drogowego

W razie problemów pomoże dobry adwokat

Zobacz także inne artykuły: