Jakiś czas temu pisałem  o konsekwencjach masowego i niebezpiecznego zjawiska jakim jest ruch drogowy. Było tam o różnych zasadach odpowiedzialności cywilnej. Czyli o zasadzie winy
i zasadzie ryzyka. Oraz, że zasady te ustala się przy pomocy przepisów drogowych.

Dzisiaj trochę o nich. Po co?

Ponieważ stanowią one ramę, w którą należy wpisać dane zdarzenie drogowe.

Dopiero potem określamy zasady i zakres odpowiedzialności cywilnej.

W sprawach odszkodowań za wypadki

właściwie zawsze sąd odnosi się do zasad ruchu drogowego

Co ciekawe, w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 988 – potocznie: Kodeks drogowy) również znajdziemy podstawowe normy dla uczestników ruchu. Mowa o nich zwłaszcza w przepisach umieszczonych na początku aktu prawnego (DZIAŁ II RUCH DROGOWY. ROZDZIAŁ 1 ZASADY OGÓLNE).

Odszkodowanie za nieudane wakacje

Na szczególną uwagę zasługują zasady:

Zasady te mają podstawowe znaczenie nie tylko dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale i dla jego porządku i płynności. Ich rozwinięcie znajduje się w dalszych przepisach Kodeksu drogowego (np. w zasadzie prędkości bezpiecznej).

Nie wszystkie zasady ruchu drogowego są ujęte wprost. Do zasad bezpieczeństwa w ruchu należą też reguły nieskodyfikowane w sposób szczególny, a wynikające z istoty bezpieczeństwa, które muszą znaleźć zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie ma sprecyzowanego przepisu (Wytyczne Wymiaru Sprawiedliwości SN z 28.2.1975 r., V KZP 2/74).

Jak widać, sztuką jest dobrze uchwycić korelację między zasadami ruchu drogowego, a zasadami odpowiedzialności za negatywne zdarzenia na drodze. Nie są to bowiem te same zasady. Wynikają one z innych ustaw chociaż dopełniają się wzajemnie.

Porady prawne w zakresie prawa ruchu drogowego

W razie problemów pomoże dobry adwokat