Poranne informacje radiowe i statystyki kredytów mieszkaniowych oraz sprzedanych mieszkań notują spadek. W ostatnich miesiącach to nie dziwne – niepewność, pandemia, drożyzna. Ale i tak rynki budowlany oraz finansowy kręcą się w najlepsze, co rodzi mnóstwo spraw sądowych i problemów prawnych.

natomiast w dzisiejszym wpisie o sprawach przeciwko deweloperowi i odszkodowaniach od dewelopera.

A zatem: jakie sytuacje mogą powodować odpowiedzialność finansową dewelopera?

Wachlarz jest bardzo szeroki. Na przykład nie należą do rzadkości sprawy firm deweloperskich, które wprost dopuściły się wprowadzenia w błąd klientów poprzez uzyskanie środków (na przykład z tytułu umowy rezerwacyjnej, przedwstępnej czy deweloperskiej) a potem w ogóle nie wywiązały się z umowy. W tej sytuacji klientowi może przysługiwać zwrot kosztów, a ponadto hipotetycznie zadośćuczynienie lub nawiązka w sprawie karnej.

Podobnie może się zdarzyć, jeśli okaże się, że deweloper nie nabył własności gruntu bądź budynku bądź pojawiają się inne wady prawne w zaproponowanej przez niego umowie. Trzeba pamiętać,
że to deweloper najczęściej narzuca wzór umowy i on odpowiada za prawidłową stronę merytoryczną i formalną tej umowy.

Częściej jednak dochodzi do wad fizycznych rzeczy – ponieważ lokal bądź budynek kupowany od dewelopera jest rzeczą w rozumieniu prawa cywilnego i jeśli posiada wady, deweloper jest odpowiedzialny względem kupującego. Tak samo będzie jeżeli nieruchomość nie ma właściwości, o których istnieniu deweloper zapewnił kupującego, albo jeżeli nieruchomość została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

spory z deweloperami

To bardzo szeroka i popularna kategoria spraw. Może chodzić o wady konstrukcyjne czy budowlane, wady użytkowe i inne. Przysłowiowy „przeciekający dach” oraz „krzywe ściany” czy też wilgoć bądź zagrzybienie, tak jak wiele innych błędów dewelopera to sytuacje, które mogą uprawniać do reakcji prawnej.

Kolejną możliwością dochodzenia należności od dewelopera jest sytuacja opóźnień w przeniesieniu własności lokalu, bądź innego rodzaju opóźnień po stronie dewelopera. Najczęściej nie pojawia się w umowach na rzecz klienta kara umowna od dewelopera za opóźnienie w realizacji zobowiązania (firma taka nie zaproponuje w umowie kary wobec samej siebie) ale i tak z mocy prawa można domagać się odszkodowania.

Podobnie może być w razie odszkodowania od dewelopera za rozwiązanie umowy. To istotne, gdyż tak jak napisałem na początku, rynek nieruchomości gromadzi często tak zwanych „patodeweloperów”, którzy są po prostu oszustami i chcą dorobić się kosztem oszczędności życia klientów.

Pomagam wielu tego typu pokrzywdzonym.

W razie wypadku z pewnością pomoże dobry adwokat – specjalista od wypadków drogowych:

Zajrzyj do bazy wzorów pism: